Description: Description: cid:image004.gif@01CA50B6.35283D60

PRE-ORDER (ขายปลีก)  แฟชั่นเสื้อผ้าไซส์ใหญ่+ไซส์เล็ก

Description: Description: kapook_42412.gif

 

สนใจรายการไหนส่งฝากสั่งได้นะคะ  (ดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ด้านล่างของอีเมลล์นี้ค่ะ)

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพเพิ่มเติม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ ^^

 

- - - - ราคานี้เป็นราคาสำหรับ pre-order  (ขายปลีก) นะคะ- - -

- - - - ค่าส่งในไทย ตัวแรก 45 บาทค่ะ รายการถัดไป  7/15  บาท ตามแต่ประเภทสินค้า- - -

 

 

รหัส : 1800991

รหัส : 1800992

รหัส : 1800993

Size : M(36)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(48)

สี : ฟ้าเขียว/เหลืองเขียว

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ฟ้า/ขาว

Size : M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ขาว/ดำ

ราคา : 630.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 740.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 773.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1800994

รหัส : 1800995

รหัส : 1800996

Size : M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : ครีม/ฟ้า

Size : S(34)/M(36)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(48)

สี : น้ำเงิน/ขาว

Size : M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : น้ำเงิน/ครีม

ราคา : 685.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 718.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 740.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1800997

รหัส : 1800998

รหัส : 1800999

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/

2L(45)/3L(50)

Size : S(42)/M(44)/L(46)/XL(50)/2L(52)/3L(56)

สี : ชมพู/ครีม/น้ำเงิน

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : เหลือง/น้ำเงิน

ราคา : 663.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 663.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 685.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1801000

รหัส : 1801001

รหัส : 1801002

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/

2L(47)/3L(51)

สี : แดง/ดำ

Size : S(33)/M(35)/L(37)/XL(40)/2L(43)/3L(47)

สี : น้ำเงิน/ขาว

Size : S(34)/M(36)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(48)

สี : ขาว/ชมพู

ราคา : 663.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 630.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 740.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1801003

รหัส : 1801004

รหัส : 1801005

Size : M(อกตัวนอก 37)/L(39)/XL(42)/

2L(45)/3L(50)

Size : S(33)/M(35)/L(37)/XL(40)/2L(43)/3L(46)

สี : ดำขาว/ขาวดำ/ขาวเทา/ขาวแดง

Size : S(34)/M(36)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(48)

สี : เทาเขียว/น้ำเงิน/แดง

ราคา : 898.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 575.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 663.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1801006

รหัส : 1801007

รหัส : 1801008

Size : M(อกตัวนอก 42)/L(44)/XL(47)/

2L(50)/3L(54)

สี : ขาว/น้ำเงิน/ชมพู

Size : M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : น้ำเงิน/ชมพู/เทาฟ้า

Size : S(27)/M(29)/L(32)/XL(35)/2L(39)/3L(41)

ยืดได้เยอะ

สี : สารพัดสีตามภาพใน link

ราคา : 575.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 630.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา :  บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1801009

รหัส : 1801010

รหัส : 1801011

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : ครีม/ฟ้า

Size : M(47)/L(50)/XL(52)/2L(55)/3L(59)

สี : น้ำเงิน/ม่วง

Size : F(69)/XL(72)/2L(75)/3L(79)

สี : ดำ/ขาว/น้ำตาล/เทา

ราคา : 718.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 575.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 685.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1801012

รหัส : 1801013

รหัส : 1801014

Size : S(33)/M(35)/L(37)/XL(40)/2L(43)/3L(47)

สี : เทา/ชมพู

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : ดำ/น้ำเงิน

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ดำ/ขาว

ราคา : 835.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 685.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 685.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1801015

รหัส : 1801016

รหัส : 1801017

Size : S(34)/M(36)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ชมพู/น้ำเงิน/เหลือง

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : ขาว/ดำ

Size : S(32)/M(34)/L(36)/XL(39)/2L(43)/3L(47)

สี : ดำ/ฟ้า

ราคา : 630.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 835.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 703.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1801018

รหัส : 1801019

รหัส : 1801020

Size : M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : เทา/เทาฟ้า

Size : S(34)/M(36)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(48)

สี : ครีม/ดำ

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ขาว/ฟ้า/ดำ

ราคา : 575.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 843.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 575.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1801021

รหัส : 1801022

รหัส : 1801023

Size : S(34)/M(36)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : น้ำเงิน/ฟ้า

Size : M(43)/L(45)/XL(48)/2L(51)/3L(55)

สี : ขาว/น้ำเงิน

Size : M(42)/L(44)/XL(47)/2L(50)/3L(54)

สี : เทา/ฟ้า

ราคา : 773.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 740.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 630.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1801024

รหัส : 1801025

รหัส : 1801026

Size : M(อกตัวนอก 51)/L(53)/XL(55)/

2L(58)/3L(62)

สี : น้ำเงิน/เขียว

Size : M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : น้ำเงิน/เขียว

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : น้ำเงิน/เขียว

ราคา : 663.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 685.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 630.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1801027

รหัส : 1801028

รหัส : 1801029

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ดำ/ขาว/เทา

Size : M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ขาว/เทา

Size : M(54)/L(56)/XL(59)/2L(62)/3L(66)

สี : ดำ/แดง/เขียว

ราคา : 630.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 718.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 575.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1801030

รหัส : 1801031

รหัส : 1801032

Size : M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

Size : S(33)/M(35)/L(37)/XL(40)/2L(43)/3L(46)

สี : ดำ/เทา

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

ราคา : 725.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 788.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 953.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1801033

รหัส : 1801034

รหัส : 1801035

Size : S(23)/M(25)/L(27)/XL(29)/2L(32)/

3L(34)/4L(36) ยืดได้อีก

สี : ดำ/ฟ้า/น้ำเงิน

Size : S(26)/M(28)/L(30)/XL(32)/2L(35)/3L(39)

Size : S(22)/M(24)/L(26)/XL(28)/2L(30)/3L(33)

ยืดได้อีก

สี : ดำ/แดง/เขียว

ราคา : 755.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 843.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 755.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1801036

รหัส : 1801037

รหัส : 1801038

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

Size : M(34)/L(36)/XL(39)/2L(42)/3L(46)

สี : ดำ/ขาว/เทา

Size : M(36)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(48)

สี : ชมพู/เทา

ราคา : 975.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 663.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 553.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1801039

รหัส : 1801040

รหัส : 1801041

Size : S(22)/M(24)/L(26)/XL(28)/2L(30)/3L(33)

ยืดได้อีก

สี : ดำ/เทา

Size : M(27)/L(29)/XL(31)/2L(33)/3L(35)/

4L(37)/5L(40)

สี : ดำ/น้ำเงิน

Size : S(26)/M(28)/L(30)/XL(32)/2L(34)/

3L(37)/4L(40)

ราคา : 670.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 843.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 755.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1801042

รหัส : 1801043

รหัส : 1801044

Size : S(22)/M(24)/L(26)/XL(28)/2L(30)/3L(33)

ยืดได้อีก

สี : ดำ/น้ำเงิน

Size : S(24)/M(26)/L(28)/XL(30)/2L(32)/3L(35)

สี : ดำ/เขียว/กากี

Size : S(31)/M(33)/L(36)/XL(39)/2L(42)/3L(46)

สี : ดำ/น้ำเงิน/เขียวแก่/กากี

ราคา : 663.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 780.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 780.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 1801045

รหัส : 1801046

รหัส : 1801047

Size : S(24)/M(26)/L(28)/XL(30)/2L(32)/

3L(34)/4L(36) ยืดได้อีก

สี : น้ำเงิน/ดำ/เทา

Size : S(24)/M(26)/L(28)/XL(30)/2L(32)/3L(35)

ยืดได้อีก

สี : ดำ/กากี

Size : S(26)/M(28)/L(30)/XL(32)/2L(34)/3L(36)

สี : ฟ้า/น้ำเงิน

ราคา : 670.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 780.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 630.-บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

Description: Description: kapook_42412.gif

 

 

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

 

1.

 

ส่งอีเมลล์แจ้งรายละเอียด (รหัสสินค้า – สี – ไซส์ – จำนวน – ชื่อ – ที่อยู่ – เบอร์ติดต่อ)

 

Email : pre-order@green-catalogs.in.th /

          orasa_tng@yahoo.com /

          green-catalogs@hotmail.com 

 

2.

รอรับ Email ตอบกลับ ยืนยันรายการสินค้าที่สั่งได้ + ยอดโอน + ธนาคารที่รับเงินโอน

(ปกติทางร้านจะตอบกลับภายใน 1 วัน หาก 1 วันยังไม่ได้รับตอบกลับให้ติดต่อทางร้านอีกครั้งค่ะ)

 

3.

โอนเงินค่าสินค้า > แจ้งยืนยันการโอนเงินให้ทางร้านทราบทาง Email/มือถือ  แล้วแต่สะดวกค่ะ

 

4.

รอรับ Email ยืนยันว่า ทางร้านรับเงินเรียบร้อยแล้ว + รับไฟล์ออเดอร์ เพื่อเป็นหลักฐานการสั่งซื้อ

(ปกติทางร้านจะตอบกลับภายใน 1 วัน หาก 1 วันยังไม่ได้รับตอบกลับให้ติดต่อทางร้านอีกครั้งค่ะ)

 

5.

ทางร้านดำเนินการสั่งซื้อสินค้าให้  ลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าของการสั่งซื้อได้ที่นี่ :

http://pre-order.green-catalogs.in.th/?page_id=8

 

6.

เมื่อของถึงไทย ทางร้านจะจัดส่งของตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้  > หลังส่งของเรียบร้อย ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจัดส่งสินค้าให้แล้วทาง Email/SMS (เฉพาะกรณีลูกค้าไม่มีอีเมลล์)

 

หมายเหตุ :

 

ทางร้านมีขั้นตอนการรับออเดอร์ตามที่แจ้งไว้อย่างชัดเจน ในการทำงานจะไม่มีการข้ามขั้นตอนใด ๆ 

หากลูกค้ารอแล้วไม่ได้รับการ Action ตามขั้นตอนที่แจ้ง กรุณาติดต่อกลับทางร้าน

เนื่องจากอาจมีปัญหาในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการรับออเดอร์ เช่น ไม่ได้รับอีเมลล์

 

Description: Description: kapook_42412.gif

 

 

เสื้อผ้าพร้อมส่ง www.green-catalogs.in.th

พรีออเดอร์เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าจาก Yahoo / Taobao :  http://pre-order.green-catalogs.in.th

 

Description: Description: facebook_like.jpg

 

Description: Description: contactus_emailus2.png