cid:image001.gif@01D5B767.A135CDB0

PRE-ORDER (ขายปลีก)  แฟชั่นเสื้อผ้าไซส์ใหญ่+ไซส์เล็ก

cid:image002.gif@01D5B767.A135CDB0

 

สนใจรายการไหนส่งฝากสั่งได้นะคะ  (ดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ด้านล่างของอีเมลล์นี้ค่ะ)

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพเพิ่มเติม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ ^^

 

- - - - ราคานี้เป็นราคาสำหรับ pre-order  (ขายปลีก) นะคะ- - -

- - - - ค่าส่งในไทย ตัวแรก 45 บาทค่ะ รายการถัดไป  7/15  บาท ตามแต่ประเภทสินค้า- - -

 

รหัส : 2000706

รหัส : 2000707

รหัส : 2000708

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : ม่วง/น้ำเงิน

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)

สี : ครีม/น้ำเงิน

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ขาว/ฟ้า

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2000709

รหัส : 2000710

รหัส : 2000711

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : ครีม/เทา

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : เขียว/ชมพู

Size : M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : ฟ้า/ชมพู

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2000712

รหัส : 2000713

รหัส : 2000714

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)

สี : ครีม/ฟ้า

Size : S(34)/M(36)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ฟ้า/ขาว

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : น้ำเงิน/กากี

ราคา : 773.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 740.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2000715

รหัส : 2000716

รหัส : 2000717

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : ฟ้า/ชมพู

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)

สี : ชมพู/ฟ้า

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : น้ำเงิน/ม่วง

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2000718

รหัส : 2000719

รหัส : 2000720

Size : S(42)/M(44)/L(46)/XL(50)/2L(52)/3L(56)

สี : ชมพู/ฟ้า

Size : S(39)/M(41)/L(43)/XL(46)/2L(50)/3L(53)

สี : ชมพู/แดง

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ฟ้า/น้ำตาล

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2000721

รหัส : 2000722

รหัส : 2000723

Size : M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ฟ้า/เขียว

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

Size : M(41)/L(43)/XL(46)/2L(50)/3L(53)

สี : ชมพู/ฟ้า

ราคา : 883.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2000724

รหัส : 2000725

รหัส : 2000726

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : น้ำเงิน/ขาว

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : เหลือง/ชมพู

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : ขาว/เขียว/ดำ

ราคา : 773.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา :828.- (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2000727

รหัส : 2000728

รหัส : 2000729

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : ฟ้า/ขาว

Size : M(43)/L(45)/XL(48)/2L(51)/3L(55)

สี: ม่วง/ขาว

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : แดง/ขาว

ราคา : 740.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2000730

รหัส : 2000731

รหัส : 2000732

Size : S(39)/M(41)/L(43)/XL(46)/2L(50)/3L(53)

สี : ขาว/น้ำเงิน

Size : S(34)/M(36)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(48)

สี : ขาว/น้ำเงิน

Size : M(41)/L(43)/XL(46)/2L(50)/3L(53)

สี : ขาว/ฟ้า/ดำ

ราคา :740.- (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2000733

รหัส : 2000734

รหัส : 2000735

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ครีม/ชมพู

Size : M(44)/L(46)/XL(50)/2L(52)/3L(56)

สี : ฟ้า/ขาว

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : ดำ/ครีม

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 718.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2000736

รหัส : 2000737

รหัส : 2000738

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : ดำ/ขาว

Size : M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : ฟ้า/ชมพู

Size : M(43)/L(45)/XL(48)/2L(51)/3L(55)

สี : น้ำเงิน/เขียว

ราคา : 740.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 740.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 773.- (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2000739

รหัส : 2000740

รหัส : 2000741

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : เหลือง/ขาว

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : เขียว/น้ำเงิน

Size : S(41)/M(43)/L(46)/XL(50)/2L(53)

สี : ฟ้า/เหลือง

ราคา : 685.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 773.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2000742

รหัส : 2000743

รหัส : 2000744

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

Size : S(33)/M(35)/L(37)/XL(40)/2L(43)/3L(47)

สี : ฟ้าครีม/ฟ้าส้ม

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ฟ้า/ดำ

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2000745

รหัส : 2000746

รหัส : 2000747

Size : M(43)/L(45)/XL(48)/2L(51)/3L(55)

สี : ส้ม/ฟ้า

Size : M(48)/L(50)/XL(53)/2L(56)/3L(60)

สี : ฟ้า/ชมพู/ดำ

Size : M(40)/L(42)/XL(45)/2L(48)/3L(52)

สี : ครีมฟ้า/ชมพู

ราคา : 685.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 740.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2000748

รหัส : 2000749

รหัส : 2000750

Size : S(23)/M(25)/L(27)/XL(29)/2L(31)/3L(34)

ยืดได้อีก

สี : ฟ้า/ขาว

Size : S(22)/M(24)/L(26)/XL(28)/2L(31)/3L(34)

ยืดได้อีก

Size : S(23)/M(25)/L(27)/XL(29)/2L(32)/3L(35)

ยืดได้อีก

สี : ฟ้า/ดำ

ราคา : 898.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 920.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 920.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2000751

รหัส : 2000752

รหัส : 2000753

Size : S(23)/M(25)/L(27)/XL(29)/2L(31)/3L(33)/4L(35)ยืดได้อีก

สี : ดำ/เทาฟ้า

Size : S(25)/M(27)/L(29)/XL(31)/2L(33)/3L(35)/4L(39)

ยืดได้อีก

สี : ฟ้า/กากี

Size : S(24)/M(26)/L(28)/XL(30)/2L(32)/3L(35)

ยืดได้อีก

สี : ครีม/เขียว

ราคา : 898.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 898.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 920.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2000754

รหัส : 2000755

รหัส : 2000756

Size : S(24)/M(26)/L(28)/XL(30)/2L(33)/3L(36)

ยืดได้อีก

สี : ครีม/ดำ

Size : S(25)/M(27)/L(29)/XL(31)/2L(33)/3L(35)/4L(39)

Size : S(22)/M(24)/L(26)/XL(28)/2L(30)/3L(33)

สี : ดำ/เทาฟ้า

ราคา : 898.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 898.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 898.-(ไม่รวมค่าส่ง)

cid:image002.gif@01D5B767.A135CDB0


 

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

 

1.

 

ส่งอีเมลล์แจ้งรายละเอียด (รหัสสินค้า – สี – ไซส์ – จำนวน – ชื่อ – ที่อยู่ – เบอร์ติดต่อ)

 

Email : pre-order@green-catalogs.in.th /

          orasa_tng@yahoo.com /

          green-catalogs@hotmail.com 

 

2.

รอรับ Email ตอบกลับ ยืนยันรายการสินค้าที่สั่งได้ + ยอดโอน + ธนาคารที่รับเงินโอน

(ปกติทางร้านจะตอบกลับภายใน 1 วัน หาก 1 วันยังไม่ได้รับตอบกลับให้ติดต่อทางร้านอีกครั้งค่ะ)

 

3.

โอนเงินค่าสินค้า > แจ้งยืนยันการโอนเงินให้ทางร้านทราบทาง Email/มือถือ  แล้วแต่สะดวกค่ะ

 

4.

รอรับ Email ยืนยันว่า ทางร้านรับเงินเรียบร้อยแล้ว + รับไฟล์ออเดอร์ เพื่อเป็นหลักฐานการสั่งซื้อ

(ปกติทางร้านจะตอบกลับภายใน 1 วัน หาก 1 วันยังไม่ได้รับตอบกลับให้ติดต่อทางร้านอีกครั้งค่ะ)

 

5.

ทางร้านดำเนินการสั่งซื้อสินค้าให้  ลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าของการสั่งซื้อได้ที่นี่ :

http://pre-order.green-catalogs.in.th/?page_id=8

 

6.

เมื่อของถึงไทย ทางร้านจะจัดส่งของตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้  > หลังส่งของเรียบร้อย ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจัดส่งสินค้าให้แล้วทาง Email/SMS (เฉพาะกรณีลูกค้าไม่มีอีเมลล์)

 

หมายเหตุ :

 

ทางร้านมีขั้นตอนการรับออเดอร์ตามที่แจ้งไว้อย่างชัดเจน ในการทำงานจะไม่มีการข้ามขั้นตอนใด ๆ 

หากลูกค้ารอแล้วไม่ได้รับการ Action ตามขั้นตอนที่แจ้ง กรุณาติดต่อกลับทางร้าน

เนื่องจากอาจมีปัญหาในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการรับออเดอร์ เช่น ไม่ได้รับอีเมลล์

 

cid:image002.gif@01D5B767.A135CDB0

เสื้อผ้าพร้อมส่ง  www.green-catalogs.in.th

พรีออเดอร์เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าจาก Yahoo / Taobao :  http://pre-order.green-catalogs.in.th

cid:image003.jpg@01D5B767.A135CDB0

cid:image004.png@01D5B767.A135CDB0