cid:image001.gif@01D5B767.A135CDB0

PRE-ORDER (ขายปลีก)  แฟชั่นเสื้อผ้าไซส์ใหญ่+ไซส์เล็ก

cid:image002.gif@01D5B767.A135CDB0

 

สนใจรายการไหนส่งฝากสั่งได้นะคะ  (ดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ด้านล่างของอีเมลล์นี้ค่ะ)

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพเพิ่มเติม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ ^^

 

- - - - ราคานี้เป็นราคาสำหรับ pre-order  (ขายปลีก) นะคะ- - -

- - - - ค่าส่งในไทย ตัวแรก 45 บาทค่ะ รายการถัดไป  7/15  บาท ตามแต่ประเภทสินค้า- - -

 

รหัส : 2001474

รหัส : 2001475

รหัส : 2001476

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : ขาว/ดำ

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ดำ/ชมพู

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ม่วง/น้ำเงิน

ราคา : 938.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 883.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001477

รหัส : 2001478

รหัส : 2001479

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)

สี : เหลือง/ดำ

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : แดงอิฐ/น้ำเงิน

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : เขียว/ดำ

ราคา : 905.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001480

รหัส : 2001481

รหัส : 2001482

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : ดำ/ขาว

Size : M(41)/L(43)/XL(46)/2L(50)/3L(52)

สี : เขียว/ดำ

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ชมพู/เขียว/กากี

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 773.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001483

รหัส : 2001484

รหัส : 2001485

Size : M(36)/L(39)/XL(42)/2L(45)

สี : ม่วง/น้ำเงิน

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : ครีม/ดำ

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ชมพู/ดำ

ราคา : 898.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001486

รหัส : 2001487

รหัส : 2001488

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : ม่วง/เขียว

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : แดง/เทา

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : ดำ/ขาว

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001489

รหัส : 2001490

รหัส : 2001491

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : น้ำตาล/เขียว

Size : S(34)/M(36)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ดำ/ขาว/น้ำตาล

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : เขียว/ชมพู

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001492

รหัส : 2001493

รหัส : 2001494

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : น้ำเงิน

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : ชมพู/เขียว

Size : S(39)/M(41)/L(43)/XL(46)/2L(50)/3L(53)

สี : กากี/ชมพู

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 883.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา :920.- (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001495

รหัส : 2001496

รหัส : 2001497

Size : M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : น้ำเงิน/ขาว

Size : M(39)/L(42)/XL(45)/2L(50)

สี : ขาว/น้ำเงิน/ม่วง

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ดำ/ขาว

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 953.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001498

รหัส : 2001499

รหัส : 2001500

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : ดำ/กากี

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : ดำ/ขาว

Size : S(39)/M(41)/L(43)/XL(46)/2L(50)/3L(53)

สี : ขาว/กากี/เขียว

ราคา : 1,195.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001501

รหัส : 2001502

รหัส : 2001503

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : เขียว/ขาว/ชมพู

Size : S(39)/M(41)/L(43)/XL(46)/2L(50)/3L(53)

สี : ครีม/ม่วง

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : ขาว/น้ำเงิน

ราคา : 740.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 1,063.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001504

รหัส : 2001505

รหัส : 2001506

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : ครีม/เหลือง

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : ครีม/ดำ

ราคา : 1,283.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001507

รหัส : 2001508

รหัส : 2001509

Size : M(40)/L(42)/XL(45)/2L(48)/3L(52)

สี : ขาว/เขียว

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : น้ำเงิน/แดง

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : น้ำเงิน/ดำ

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001510

รหัส : 2001511

รหัส : 2001512

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : เขียว/ม่วง

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ม่วง/ครีม

Size : M(44)/L(47)/XL(50)/2L(53)

สี : ม่วง/ครีม/เทา

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา :795.- (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 1,283.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001513

รหัส : 2001514

รหัส : 2001515

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : ขาว/ฟ้าเขียว

Size : M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : เทา/เทาฟ้า

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)

สี : แดง/ดำ

ราคา : 740.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001516

รหัส : 2001517

รหัส : 2001518

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : ขาว/ดำ

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(44)/2L(47)/3L(51)

สี : น้ำเงิน/ครีม

Size : M(43)/L(45)/XL(48)/2L(51)/3L(55)

สี : น้ำเงิน/ครีม

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 975.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001519

รหัส : 2001520

รหัส : 2001521

Size : S(42)/M(44)/L(46)/XL(50)/2L(52)/3L(56)

สี : น้ำเงิน/ชมพู

Size : S(41)/M(43)/L(45)/XL(48)/2L(51)/3L(55)

สี : เทา/ดำ

Size : S(39)/M(40)/L(42)/XL(45)/2L(48)/3L(52)

สี : ครีม/น้ำเงิน

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001522

รหัส : 2001523

รหัส : 2001524

Size : S(21)/M(23)/L(25)/XL(27)/2L(29)/3L(32)

ยืดได้อีก

สี : น้ำเงิน/แดง

Size : S(22)/M(24)/L(26)/XL(28)/2L(30)/3L(32)/4L(35)
ยืดได้อีก

สี : เขียว/ดำ

Size : M(25)/L(27)/XL(29)/2L(31)/3L(33)/4L(35)

ยืดได้อีก

ราคา : 923.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา :890.- (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 975.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001525

รหัส : 2001526

รหัส : 2001527

Size : S(24)/M(26)/L(28)/XL(30)/2L(32)/3L(35)

ยืดได้อีก

Size : S(23)/M(25)/L(27)/XL(29)/2L(31)/3L(33)/4L(35)

ยืดได้อีก

Size : S(25)/M(27)/L(29)/XL(31)/2L(33)/3L(36)

ยืดได้อีก

สี : ดำ/น้ำตาล

ราคา : 835.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 920.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 923.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2001528

รหัส : 2001529

รหัส : 2001530

Size : S(25)/M(27)/L(29)/XL(31)/2L(33)/3L(36)

สี : ดำ/เทา

Size : S(23)/M(25)/L(27)/XL(29)/2L(32)/3L(35)

ยืดได้อีก

สี : ดำ/เขียว/กากี

Size : S(26)/M(28)/L(30)/XL(32)/2L(34)/3L(36)/4L(39)

สี : เขียว/น้ำตาล/ดำ

ราคา : 890.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 953.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 975.-(ไม่รวมค่าส่ง)

cid:image002.gif@01D5B767.A135CDB0


 

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

 

1.

 

ส่งอีเมลล์แจ้งรายละเอียด (รหัสสินค้า – สี – ไซส์ – จำนวน – ชื่อ – ที่อยู่ – เบอร์ติดต่อ)

 

Email : pre-order@green-catalogs.in.th /

          orasa_tng@yahoo.com /

          green-catalogs@hotmail.com 

 

2.

รอรับ Email ตอบกลับ ยืนยันรายการสินค้าที่สั่งได้ + ยอดโอน + ธนาคารที่รับเงินโอน

(ปกติทางร้านจะตอบกลับภายใน 1 วัน หาก 1 วันยังไม่ได้รับตอบกลับให้ติดต่อทางร้านอีกครั้งค่ะ)

 

3.

โอนเงินค่าสินค้า > แจ้งยืนยันการโอนเงินให้ทางร้านทราบทาง Email/มือถือ  แล้วแต่สะดวกค่ะ

 

4.

รอรับ Email ยืนยันว่า ทางร้านรับเงินเรียบร้อยแล้ว + รับไฟล์ออเดอร์ เพื่อเป็นหลักฐานการสั่งซื้อ

(ปกติทางร้านจะตอบกลับภายใน 1 วัน หาก 1 วันยังไม่ได้รับตอบกลับให้ติดต่อทางร้านอีกครั้งค่ะ)

 

5.

ทางร้านดำเนินการสั่งซื้อสินค้าให้  ลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าของการสั่งซื้อได้ที่นี่ :

http://pre-order.green-catalogs.in.th/?page_id=8

 

6.

เมื่อของถึงไทย ทางร้านจะจัดส่งของตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้  > หลังส่งของเรียบร้อย ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจัดส่งสินค้าให้แล้วทาง Email/SMS (เฉพาะกรณีลูกค้าไม่มีอีเมลล์)

 

หมายเหตุ :

 

ทางร้านมีขั้นตอนการรับออเดอร์ตามที่แจ้งไว้อย่างชัดเจน ในการทำงานจะไม่มีการข้ามขั้นตอนใด ๆ 

หากลูกค้ารอแล้วไม่ได้รับการ Action ตามขั้นตอนที่แจ้ง กรุณาติดต่อกลับทางร้าน

เนื่องจากอาจมีปัญหาในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการรับออเดอร์ เช่น ไม่ได้รับอีเมลล์

 

cid:image002.gif@01D5B767.A135CDB0

เสื้อผ้าพร้อมส่ง  www.green-catalogs.in.th

พรีออเดอร์เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าจาก Yahoo / Taobao :  http://pre-order.green-catalogs.in.th

cid:image003.jpg@01D5B767.A135CDB0

cid:image004.png@01D5B767.A135CDB0