cid:image001.gif@01D5B767.A135CDB0

PRE-ORDER (ขายปลีก)  แฟชั่นเสื้อผ้าไซส์ใหญ่+ไซส์เล็ก

cid:image002.gif@01D5B767.A135CDB0

 

สนใจรายการไหนส่งฝากสั่งได้นะคะ  (ดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ด้านล่างของอีเมลล์นี้ค่ะ)

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพเพิ่มเติม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ ^^

 

- - - - ราคานี้เป็นราคาสำหรับ pre-order  (ขายปลีก) นะคะ- - -

- - - - ค่าส่งในไทย ตัวแรก 45 บาทค่ะ รายการถัดไป  7/15  บาท ตามแต่ประเภทสินค้า- - -

 

รหัส : 2100850

รหัส : 2100851

รหัส : 2100852

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ม่วง/ฟ้า

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : แดง/ขาว

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ครีม/ฟ้า

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100853

รหัส : 2100854

รหัส : 2100855

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ขาว/เทาฟ้า

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ชมพู/เขียว

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ฟ้า/ชมพู

ราคา : 883.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100856

รหัส : 2100857

รหัส : 2100858

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : น้ำตาล/ขาว

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : น้ำเงิน/เหลือง

Size : S(39)/M(41)/L(43)/XL(45)/2L(48)/3L(51)

สี : ขาว/เหลือง

ราคา : 883.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 905.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100859

รหัส : 2100860

รหัส : 2100861

Size : S(33)/M(35)/L(37)/XL(39)/2L(42)/3L(45)

สี : ชมพู/ดำ

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(42)/2L(45)/3L(48)

สี : ขาว/เหลือง

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : เทา/ฟ้า

ราคา : 663.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 883.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100862

รหัส : 2100863

รหัส : 2100864

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : น้ำตาล/ฟ้า

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ครีม/น้ำตาลเขียว

Size : S(อกตัวนอก 34)/M(36)/L(39)/XL(40)/2L(43)/3L(46)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100865

รหัส : 2100866

รหัส : 2100867

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ชมพู/ฟ้า

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ดำ/ขาว

Size : S(39)/M(41)/L(43)/XL(45)/2L(48)/3L(51)

สี : เทา/ชมพู

ราคา :828.- (ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100868

รหัส : 2100869

รหัส : 2100870

Size : XL(39)/2L(42)/3L(45)

สี : เขียวแก่/ฟ้า

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ดำ/แดง

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(42)/2L(45)/3L(48)

สี : ฟ้า/เหลือง

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 773.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100871

รหัส : 2100872

รหัส : 2100873

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ครีม/ชมพู

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : เหลือง/ชมพู

Size : XL(39)/2L(42)/3L(45)

สี : ม่วง/ชมพูอ่อน

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100874

รหัส : 2100875

รหัส : 2100876

Size : XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ขาว/แดง

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(46)

สี : เหลือง/ฟ้า

Size : S(37)/M(39)/L(41)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : ฟ้า/น้ำเงิน

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 773.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100877

รหัส : 2100878

รหัส : 2100879

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ครีม/น้ำเงิน

Size : S(39)/M(41)/L(43)/XL(45)/2L(48)/3L(51)

Size : S(39)/M(41)/L(43)/XL(45)/2L(48)/3L(51)

สี : เหลือง/เขียว

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100880

รหัส : 2100881

รหัส : 2100882

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ชมพู/เหลือง

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ฟ้า/เขียว

Size : S()/M()/L()/XL()/2L()/3L()สี : ชมพู/เทาเขียว

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 740.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100883

รหัส : 2100884

รหัส : 2100885

Size : S(39)/M(41)/L(43)/XL(45)/2L(48)/3L(51)

สี : เหลือง/น้ำเงิน

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(42)/2L(44)/3L(48)

สี : กากี/เทาฟ้า

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : เหลือง/เขียว

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100886

รหัส : 2100887

รหัส : 2100888

Size : S(33)/M(35)/L(37)/XL(39)/2L(42)/3L(45)

สี : ฟ้า/กากี

Size : S(39)/M(41)/L(43)/XL(45)/2L(47)/3L(50)

สี : น้ำเงิน/ดำแดง

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ฟ้า/เขียว

ราคา : 685.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100889

รหัส : 2100890

รหัส : 2100891

Size : S(42)/M(44)/L(46)/XL(48)/2L(50)/3L(52)

Size : S(39)/M(41)/L(43)/XL(45)/2L(48)/3L(51)

สี : ครีม/ขาว

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : เหลือง/ฟ้า

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100892

รหัส : 2100893

รหัส : 2100894

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ฟ้า/ครีม

Size : S(34)/M(36)/L(39)/XL(40)/2L(43)/3L(46)

สี : เหลือง/ฟ้า

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ขาว/เขียว

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100895

รหัส : 2100896

รหัส : 2100897

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ฟ้า/ส้ม

Size : S(41)/M(43)/L(45)/XL(47)/2L(50)/3L(52)

สี : น้ำเงิน/ฟ้า

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : น้ำตาล/ชมพู

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100898

รหัส : 2100899

รหัส : 2100900

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ขาว/เขียว

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ขาว/เขียว

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : เหลือง/ชมพู

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 773.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100901

รหัส : 2100902

รหัส : 2100903

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : แดง/ดำ

Size : S(36)/M(39)/L(40)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : น้ำเงิน/เหลือง

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : เหลือง/ฟ้า

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 740.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100904

รหัส : 2100905

รหัส : 2100906

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : น้ำตาล/ดำ

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ฟ้า/เหลือง

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(47)

สี : ดำ/ครีม

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 828.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

รหัส : 2100907

รหัส : 2100908

รหัส : 2100909

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(41)/2L(44)/3L(48)

สี : ครีม/น้ำเงิน

Size : M(39)/L(41)/XL(43)/2L(46)/3L(50)

สี : น้ำเงิน/ขาว

Size : S(35)/M(37)/L(39)/XL(42)/2L(45)/3L(50)

สี : เขียวเทา/ชมพูส้ม

ราคา : 850.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 795.-(ไม่รวมค่าส่ง)

ราคา : 773.-(ไม่รวมค่าส่ง)

cid:image002.gif@01D5B767.A135CDB0


 

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

 

1.

 

ส่งอีเมลล์แจ้งรายละเอียด (รหัสสินค้า – สี – ไซส์ – จำนวน – ชื่อ – ที่อยู่ – เบอร์ติดต่อ)

 

Email : pre-order@green-catalogs.in.th /

          orasa_tng@yahoo.com /

          green-catalogs@hotmail.com 

 

2.

รอรับ Email ตอบกลับ ยืนยันรายการสินค้าที่สั่งได้ + ยอดโอน + ธนาคารที่รับเงินโอน

(ปกติทางร้านจะตอบกลับภายใน 1 วัน หาก 1 วันยังไม่ได้รับตอบกลับให้ติดต่อทางร้านอีกครั้งค่ะ)

 

3.

โอนเงินค่าสินค้า > แจ้งยืนยันการโอนเงินให้ทางร้านทราบทาง Email/มือถือ  แล้วแต่สะดวกค่ะ

 

4.

รอรับ Email ยืนยันว่า ทางร้านรับเงินเรียบร้อยแล้ว + รับไฟล์ออเดอร์ เพื่อเป็นหลักฐานการสั่งซื้อ

(ปกติทางร้านจะตอบกลับภายใน 1 วัน หาก 1 วันยังไม่ได้รับตอบกลับให้ติดต่อทางร้านอีกครั้งค่ะ)

 

5.

ทางร้านดำเนินการสั่งซื้อสินค้าให้  ลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าของการสั่งซื้อได้ที่นี่ :

http://pre-order.green-catalogs.in.th/?page_id=8

 

6.

เมื่อของถึงไทย ทางร้านจะจัดส่งของตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้  > หลังส่งของเรียบร้อย ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจัดส่งสินค้าให้แล้วทาง Email/SMS (เฉพาะกรณีลูกค้าไม่มีอีเมลล์)

 

หมายเหตุ :

 

ทางร้านมีขั้นตอนการรับออเดอร์ตามที่แจ้งไว้อย่างชัดเจน ในการทำงานจะไม่มีการข้ามขั้นตอนใด ๆ 

หากลูกค้ารอแล้วไม่ได้รับการ Action ตามขั้นตอนที่แจ้ง กรุณาติดต่อกลับทางร้าน

เนื่องจากอาจมีปัญหาในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการรับออเดอร์ เช่น ไม่ได้รับอีเมลล์

 

cid:image002.gif@01D5B767.A135CDB0

เสื้อผ้าพร้อมส่ง  www.green-catalogs.in.th

พรีออเดอร์เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าจาก Yahoo / Taobao :  http://pre-order.green-catalogs.in.th

cid:image003.jpg@01D5B767.A135CDB0

cid:image004.png@01D5B767.A135CDB0